Det skjer ting
på Tangenkaia!

tangenkaia_illustrasjon-02.png
 

Hva skjer?

Working Class Hero Festivalen

Working Class Hero Festivalen - 4. juni 2022

Tangenkaia-undersøkelsen 2021 - Vi har fått innsikt fra lokalbefolkningen

Gjennom våren har vi arbeidet med innsiktsfasen for Tangenkaia og våren 2021 gjennomførte vi Tangenkaia-undersøkelsen - en digital spørreundersøkelse blant Drammens og nabolagets befolkning.