top of page

Tangenkaia-undersøkelsen 2021 - Vi har fått innsikt fra lokalbefolkningen

-

1. mai 2021

Gjennom våren har vi arbeidet med innsiktsfasen for Tangenkaia og våren 2021 gjennomførte vi Tangenkaia-undersøkelsen - en digital spørreundersøkelse blant Drammens og nabolagets befolkning.

Å forstå et sted handler om å ta bestanddelene fra hverandre og studere dem fra forskjellige vinkler. I innsiktsfasen har vi sett på forholdene på Tangenkaia, og fått meningene fra befolkingen gjennom Tangenkaia-undersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen var å hente innsikt og idéer blant de som kjenner Tangenkaia best, lokalbefolkningen, til hvordan vi kan utvikle området. Vi fikk masse god innsikt fra de som deltok i undersøkelsen og det gir oss høye ambisjoner til hva vi kan få til på Tangenkaia.

Resultatene fra undersøkelsen blir bruk som grunnlag i våre analyser og planer når vi skal arbeide med den videre utformingen.

Hvis du ønsker å se sammendraget fra innsiktsfasen og resultatene fra undersøkelsen, så kan rapporten leses i sin helhet under 'Bli med - Tidligere medvirking'

bottom of page