top of page
DSC_2730.jpg

Utviklingsprosessen

Fra aktiv industri til aktivitet og byliv

Målet med utviklingen er å skape en helt ny bydel i Drammen. Tangenkaia er et 100 mål langstrakt område ca 1 km syd for Drammen stasjon. Området har frem til nylig vært i bruk til havnevirksomhet med tilknytning til jernbanen via havnesporet. Nå bygges jernbanen i Drammen om og havnevirksomheten har endret seg i tillegg til at Holmen har overtatt som havn.

Det er fortsatt mye lagervirksomhet på Tangenkaia, men vi ser allerede en utvikling som går i retning av mer publikumsrettede funksjoner. Haandbryggeriet er et godt eksempel på dette. Her produseres det lokalt øl i tillegg til at det er etablert en populær pub i lokalene deres i skur 4. Her kommer folk fra hele byen på besøk for å oppleve den unike stemningen på Tangenkaia.

 

Vi er nå i gang med å se nærmere på hva Tangenkaia skal utvikle seg til. Vi ønsker å involvere folkene som bor i området og kan være med å påvirke hvordan Tangenkaia kan bli et godt nabolag. Vi gjennomførte derfor en brukerundersøkelse tidligere i år. Her har vi fått inn mange gode innspill fra folk og næringsliv både i nærområdet og i Drammen for øvrig. Dette gir verdifull innsikt som igjen danner grunnlag for videre utvikling av Tangenkaia.  Snart starter vi opp den formelle planprosessen, og vi håper alle som har noe på hjertet tar kontakt med oss for å bli med på utviklingen!

Overblikk over prosessen så langt

Våren 2020: Etablering av Tangenkaia Eiendom AS

Høsten 2020: Mulighetsstudier gjennomført

Vinter 2021: Viderutvikling av strategi og visjon

Vår 2021: Brukerundersøkelsen

Høst 2022: Forberedelser til oppstart planprosess

Vi har begynt å se på mulighetene

Vi gjennomførte høsten 2020 mulighetsstudier for utvikling av Tangenkaia. Her inviterte vi 3 arkitektteam til å bidra med deres forslag til hvordan Tangenkaia kan bli Drammens mest nyskapende nabolag. Mulighetstudiene har gitt oss inspirasjon og har videre blitt brukt for å lage et samlet rammeverk for utviklingsprosessen. 

Her kan du se de tre bidragene i parallelloppdraget:

 

evolusjoner-08.png
Mulighetsstudie 1

Evolusjon

Team: Ghilhardi + Hellsten Arkitekter, LÉVA Urban Design

bottom of page